Vår medlemstidning JÄMT-MINOR utkommer 4 gånger per år. Fatta pennan eller tangentbordet och skriv ett reportage om er eller morfars Morris Minor, så tar vi med det i nästa tidningen.


Material sändes till:
Nils Björid
Slandrom 320
832 93 Frösön
E-posta till Redaktionen 

Tidigare utgåvor av JÄMT - MINOR

Datum för nästa manusstopp

Jämt - Minor 103

1  Mars, 2020

Utkommer i april

Jämt - Minor 104

1 Maj, 2020

Utkommer i juni

Jämt - Minor 105

1 Sep, 2020

Utkommer i okt

Bagarvägen 12, 831 52 Östersund

Copyright © Alla rättigheter förbehållna