Tidningen är pausad, vi söker ny redaktör. Är du intresserad? Ta kontakt med styrelsen.

Vår medlemstidning JÄMT-MINOR utkommer 4 gånger per år. Fatta pennan eller tangentbordet och skriv ett reportage om er eller morfars Morris Minor, så tar vi med det i nästa tidningen.


Material sändes till:
Nils Björid
Slandrom 320
832 93 Frösön
E-posta till Redaktionen 

Datum för nästa manusstopp

Jämt - Minor 107

1  Mars, 2021

Utkommer i april

Jämt - Minor 108

1 Maj, 2021

Utkommer i juni

Jämt - Minor 109

1 Sep, 2021

Utkommer i okt

Jämt - Minor 1010

1 Sep, 2021

Utkommer i okt